Kundcase

Webbaserat betaltjänst

Sejf är en lösning för att säkerställa en trygg affär mellan privatperson och hantverkare. I en bransch med stor förvirring om vad som är rätt, vad man ska tänka på som privatperson vid tjänsteköp och vilka som är pålitliga, är det svårt att göra det tryggt på egen hand. Det finns lika stor problematik för hantverkare att göra trygga affärer med privatpersoner som det är för privatpersoner att anlita trygga hantverkare. Sejf agerar mellanhand för att göra tjänsteköpen tryggare och säkrare för alla.

Uppdraget

Uppdraget var att planera, skapa och kontinuerligt driva hela Sejf’s digitala lösningen, servrar och infrastrukturen. Projektet består av ett par webbsidor, ett webbsystem och en mobilapplikation som ska fungera både på iOS och Android. Då Sejf’s verksamhet sträcker sig över både Sverige och Norge där systemets funktionalitet ska anpassas efter respektive landets lagar och regler, vilket tillför extra komplexitet. 

Systemet måste ha kopplingar med sådana externa tjänster som BankID (auktorisering), Signicat (digitalt signering av offerter) och Trustly (betaltjänster). Ha säker datahantering, följa GDPR-direktiven och ha ett självlärande säkerhetssystem mot bedrägeriförsök i enlighet med penningtvättslagen. 

Allt ska vara gjord efter kundens egen design presenterad i Sketch.

Group 2 (3)

Develits lösning

Allt började med att Sejf’s VD anlitade oss för undersöka och verifiera arbetet av deras dåvarande IT-samarbetspartner, vilka inte kunde utföra ett uppdrag inom rimligt tid. Uppdraget var att implementera kopplingen mot Signicat för att kunna skicka PDF dokument för digital signering med BankID och som resultat hämta tillbaka en krypterad PDF dokument med verifierad signatur (PAdES). 

Efter att ha successivt bevisat kompetens tog vi över all utveckling för Sejf Groups lösningen. Vi började med att skriva en komplett tekniskt dokumentation i form av user stories och framställde tydliga mockups för systemet. 

Då kunden hade viktiga deadlines som var obligatoriska att följa i samband med deras lansering i Norge har vi planerat in samtliga uppdrag i sprints, där de viktigaste punkter inför lanseringen skulle utvecklas i första hand. Parallellt har vi skapat en hemsida för Sverige och för Norge. 

Som teknologier valdes WordPress som motor för hemsidor, Laravel för systemet och APIer, Ionic Framework för hybrida applikationer. 

 Vi höll alla deadlines och successivt utvecklat samtliga deras system. Nu ansvarar vi också för deras IT-infrastruktur, hosting och säkerhet. Sejf Group AB är lanserade i både Sverige och Norge.

Information

Kund

Sejf Group AB

Lanserad

2019

Använda språk

PHP, JS, Ionic, Laravel, WordPress
MySQL

Fler case

MVR

Helhetlig digitalisering och ombyggnation av Transportstyrelse i Uganda.

2023

Ministry of Works and Transport of the Republic of Uganda
AI
Automotive
Fleet management
Geolocation
IOT
Lagerhantering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem

Bokningssystem

Bokningssystem för samtliga medborgare av Uganda.

2023

Uganda Revenue Authority
AI
Automotive
Betalning
Bokningssystem
Digital signering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem