Kundcase

Webbaserat rekrytering

Ett webbaserat verktyg som hjälper rekryterare och företag som tillhandahåller tjänster till Arbetsförmedlingen med att hjälpa personer att komma igång med arbetslivet. Innehåller direkt koppling med Arbetsförmedling, avancerad personal och kund hantering, planering och rapportering samt ticket-baserad supportverktyg för kommunikation och uppföljning. 

 

Uppdraget

Företaget hade som mål att skapa en effektiv och webbaserad rekryteringsplattform kallad "Kaboo" som skulle underlätta för både rekryterare och företag att samarbeta med Arbetsförmedlingen för att hjälpa människor att integrera sig på arbetsmarknaden. För att uppnå detta samarbete företaget med Develit för att utveckla en omfattande plattform som skulle inkludera integration med Arbetsförmedlingen, avancerad personal- och kundhantering, planering, rapportering och en supportverktyg för kommunikation och uppföljning.

Uppdraget omfattade skapandet av en integrerad lösning som skulle förenkla rekryteringsprocessen och underlätta samarbetet mellan olika aktörer, inklusive Arbetsförmedlingen och företag som tillhandahåller tjänster.

Group 4 (6)

Develits lösning

Develits lösning för detta projekt började med ett noggrant möte tillsammans med kunden och representanter från Arbetsförmedlingen. Denna initiala dialog skapade en djup förståelse för behoven och målen hos alla inblandade parter, vilket i sin tur satte grunden för en framgångsrik lösning.

För att omsätta dessa insikter i praktiken arbetade Develit med att utveckla en omfattande helhetslösning som byggdes med hjälp av moderna teknologier såsom PHP och Vue.js. Denna kombination av programmeringsspråk och ramverk möjliggjorde skapandet av en robust och responsiv plattform som uppfyllde både användar- och funktionskraven.

Efter att utvecklingen var klar och Kaboo hade byggts till fullo, var nästa steg att publicera lösningen på Develits egna servrar. Detta steg säkerställde att plattformen skulle vara tillgänglig och pålitlig för användarna. Kontinuerlig IT-drift och support var också en central del av processen, med Develit som övervakade och underhöll plattformens prestanda och funktionalitet över tid.

Genom att följa denna strategi och metodik kunde Develit framgångsrikt utveckla och implementera Kaboo som en innovativ och effektiv rekryteringsplattform. Lösningen erbjöd en sömlös integration med Arbetsförmedlingen och en omfattande funktionsuppsättning som stödde och förenklade rekryteringsprocessen.

Information

Kund

Jobbstore AB

Lanserad

2022

Använda språk

PHP, JS, Vuew.JS, Laravel
MySQL

Fler case

MVR

Helhetlig digitalisering och ombyggnation av Transportstyrelse i Uganda.

2023

Ministry of Works and Transport of the Republic of Uganda
AI
Automotive
Fleet management
Geolocation
IOT
Lagerhantering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem

Bokningssystem

Bokningssystem för samtliga medborgare av Uganda.

2023

Uganda Revenue Authority
AI
Automotive
Betalning
Bokningssystem
Digital signering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem