Personuppgiftspolicy

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Develit AB (559114-3796), Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm (”Develit”) tillhandahåller sin verksamhet under domännamnet www.develit.se.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land inom EU/EES. Till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv är etablerad eller lagrar information i ett land inom EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till att få ett så kallat registerutdrag. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till radering. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Develit i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att Develit hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgiftsskydd?

Om du har frågor om Develit behandling av personuppgifter går det bra att skicka ett e-postmeddelande till info@develit.se.

Du utövar även dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på info@develit.se och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Develit hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Cookies

När vi pratar om cookies på internet menar vi små textfiler som sparas på din dator eller enhet, via din webbläsare, när du besöker en webbplats. Informationen i en cookie berättar saker för webbplatsen, som till exempel om du besökt webbplatsen tidigare.

Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller enhet via din webbläsare, när du besöker en webbplats. Informationen i en cookie berättar saker för webbplatsen om du besökt webbplatsen tidigare.

Webbplatslagring

Vi använder oss av webbplatslagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilket gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information avseende dig (såsom namn, adress, telefonnummer etc.), utan endast information om din webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Vi använder oss också av andra, liknande tekniker såsom pixeltaggar. Dessa är tekniker som kan känna igen cookies och andra identifierare och som gör det möjligt för tredje parter att placera cookies i din enhet. I detta dokument används termen ” webbplatslagring av data” som ett samlingsnamn för cookies, pixeltaggar och annan liknande teknik.

Mätverktyg

Vi använder också olika mätverktyg som ger oss statistik och analyser avseende beteende på Develit hemsida. Vidare använder vi information vi har samlat in och analyserat för att utveckla och förbättra Develit hemsida och för att kontrollera att den fungerar som den ska.

Hantera Cookies

Du kan hantera cookies i din webbläsare antingen genom att rensa bort befintliga cookies eller genom att förhindra att nya cookies sparas. De flesta webbläsare erbjuder även ett anonymt läge som förhindrar att cookies sparas under en viss webbläsarsession. Se din webbläsares hjälpavsnitt för ytterligare information.

Cookies som lagras ifrån din webbläsare används för att spåra, rapportera webbplats trafik. Det används även för att analysera beteende på Develit webbplats för att vi ska kunna vidareutveckla och förbättra informationen på sidan.

Användning av Cookies

Webbplatslagringen av data används på Google Optimize, Google Tag Manager, Google Analytics, Google Adwords och Facebook Business Manager.

Kom ihåg!

Kom ihåg att du alltid kan välja att rensa bort befintliga cookies eller förhindra att nya cookies lagras.

Kontakta oss