Kundcase

IOT+AI lagerhantering

Komplett system för att spåra och hantera din utrustning i realtid med telemetridata i molnet.

Uppdraget

Develit fick i uppdrag att skapa ett heltäckande system för spårning och hantering av utrustning i realtid med användning av telemetridata i molnet. Målet var att erbjuda kunder en avancerad lagerhanteringslösning som automatiskt kunde spåra förflyttningen av verktyg mellan olika lagerplatser. Uppdraget inkluderade utvecklingen av en smart lagerhanteringsplattform som integrerade egenutvecklad hårdvara såsom BLE beacons och RFID-chips för att möjliggöra exakt spårning av utrustningen.

Group 4 (7)

Develits lösning

Develits lösning för detta projekt initierades genom ett viktigt möte där kunden och representanter från byggbranschen deltog. Denna mötespunkt inrättades för att skapa en djupare insikt i behoven och målen hos samtliga inblandade parter, vilket la grunden för en framgångsrik och skräddarsydd lösning.

Lösningen som utvecklades var en långtidsprocess som involverade en helhetslösning, både på mjukvaru- och hårdvarufältet. Develit tog sig an uppgiften att integrera dessa två komponenter för att skapa en kraftfull och sömlös plattform. Långsiktig utveckling var nyckeln för att uppnå detta, där en djup förståelse för kundens behov och branschkrav formade varje steg av processen.

Under denna utvecklingsfas var tillverkning och testning av hårdvara också en central aspekt. Develit samarbetade med sina partners i Kina för att tillverka och finjustera den fysiska komponenten av lösningen. Genom noggranna tester och utvärderingar säkerställdes att hårdvaran skulle vara pålitlig och effektiv i sitt syfte.

När den helhetslösning som inkluderade både mjukvara och hårdvara var redo, var nästa steg att publicera den på Develits egna servrar. Detta steg möjliggjorde tillgänglighet och tillförlitlighet för användarna. Att tillhandahålla kontinuerlig IT-drift och support var också av avgörande vikt för att säkerställa att plattformen fortsatte att fungera smidigt och mötte användarnas behov över tid.

I slutändan resulterade Develits arbete i en sofistikerad lösning som omfattade mötet med kunden, en integrerad långtidsutveckling av både mjukvara och hårdvara, partnerskap för hårdvarutillverkning och testning, samt publicering på egna servrar med pågående IT-drift och support. Denna övergripande lösning erbjöd en stark och pålitlig plattform för IoT+AI lagerhantering, vilket möjliggjorde realtidsövervakning och hantering av utrustning för byggbranschen och andra verksamhetsområden.

Information

Kund

Tool Mtc AB

Lanserad

2021

Använda språk

C#, Go, PHP, JS, Node.JS, Flutter, Laravel, Yii2
MySQL, Rabbit MQ, Redis, MQTT
Google Maps, Timescale DB

AWS

RDS, S3, EC2

Fler case

MVR

Helhetlig digitalisering och ombyggnation av Transportstyrelse i Uganda.

2023

Ministry of Works and Transport of the Republic of Uganda
AI
Automotive
Fleet management
Geolocation
IOT
Lagerhantering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem

Bokningssystem

Bokningssystem för samtliga medborgare av Uganda.

2023

Uganda Revenue Authority
AI
Automotive
Betalning
Bokningssystem
Digital signering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem