Kundcase

IOT lösningar för samtliga branscher

Scandinavian IOT AB erbjuder IOT lösningar för samtliga branscher såsom installation av egen spårnings hårdvara och sensorer, inläsning och analys av data med både proaktiva och reaktiva varningar baserade på AI och maskininlärning. Vi erbjuder all form av mjukvara och hårdvara lösningar både paketerade som färdiga produkter med möjligheten till anpassning för kundernas ändamål men även helt egenutvecklade komplexa system som kan möta alla kundens behov.

 

Uppdraget

Scandinavian IoT AB anförtroddes med att leverera IoT-lösningar som täcker en mångfald av branscher. Uppdraget innebar att erbjuda omfattande och anpassningsbara lösningar som inkluderade installation av egenutvecklad spårningshårdvara och sensorer. Målet var att skapa en mångsidig plattform som skulle kunna möta varierande behov och utmaningar inom olika industrier.

Group 4 (8)

Develits lösning

För att möta uppdraget utformade Scandinavian IoT AB en mångfacetterad lösning som omfattade flera viktiga aspekter:

Spårningshårdvara och Sensorer: Egenutvecklad spårningshårdvara och sensorer installerades för att möjliggöra noggrann övervakning och insamling av data. Denna grundläggande komponent spelade en viktig roll i att samla in relevanta data från olika källor.

Datainsamling och Analys: En central del av lösningen var insamlingen och analysen av data. Med hjälp av avancerad teknik för AI och maskininlärning kunde data bearbetas för att avslöja mönster, trender och avvikelser som kunde vara av betydelse för kundernas verksamheter.

Proaktiva och Reaktiva Varningar: Genom att använda AI och maskininlärning var lösningen utformad för att generera både proaktiva och reaktiva varningar. Detta innebar att systemet kunde identifiera potentiella problem i förväg och snabbt reagera på avvikelser för att minimera negativa påverkningar.

Anpassningsbara Lösningar: Scandinavian IoT AB erbjöd anpassningsbara lösningar för att tillgodose specifika krav och mål för olika branscher. Dessa lösningar kunde vara antingen paketerade färdiga produkter eller helt egenutvecklade komplexa system, beroende på kundens behov.

Genom att erbjuda både paketerade produkter och skräddarsydda system kunde vi uppfylla kundernas unika krav och skapa värdefulla lösningar för att möta olika branschers utmaningar och möjligheter.

Information

Kund

Scandinavian IOT AB

Lanserad

2020

Använda språk

PHP, JS, Flutter, Laravel, Yii2
MySQL, Rabbit MQ, Redis

Fler case

MVR

Helhetlig digitalisering och ombyggnation av Transportstyrelse i Uganda.

2023

Ministry of Works and Transport of the Republic of Uganda
AI
Automotive
Fleet management
Geolocation
IOT
Lagerhantering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem

Bokningssystem

Bokningssystem för samtliga medborgare av Uganda.

2023

Uganda Revenue Authority
AI
Automotive
Betalning
Bokningssystem
Digital signering
Logistik
Support och IT-drift
Webbaserat affärsystem