Belstroj

Belstroj

Belstroj AB är ett stort bolag i byggnadsbranschen inom Storstockholmsområdet. Bolaget planerar att fortsätta expandera och ser att marknadsförutsättningarna finns. Belstroj AB har idag över 400 anställda och omsatte 2017 över 400 miljoner kronor. Företagets verksamhet sträcker sig över hela Sverige, Norge, Estland, Litauen, Vitryssland och Ukraina.

Vi har gjort följande: Webbaserat affärssystem, webbapplikation, hemsida, support och IT-drift.

Image

Uppdrag

Belstroj AB har nu ett avancerat affärssystem som vi kontinuerligt utvecklar och ansvarar för hela driften sedan 2012. Under dessa år, utvecklade vi många funktioner åt kunden. Nedan beskriver vi ett urval av de mest omfattande delarna i systemet.

Det första delen av uppdraget var att skapa ett webbaserat affärssystem för Belstrojs interna bruk. Syftet med systemet var att införa digitaliserad kontroll över alla verktyg och allt förbrukningsmaterial som användes av bolaget. Mängder av enheter förs dagligen in och ut från bolagets samtliga arbetsplatser och används för tiotals olika objekt som är i produktion. Med hjälp av det nya systemet, kan man tydligare se var utrustning befinner sig och hur mycket material som förbrukas eller finns på lager. Digitaliserad överblick och kontroll via systemet underlättar den dagliga planeringen av samtliga inköp och transporter för logistikavdelningen.

Det andra delen av uppdraget var att automatiskt beräkna kostnaden för utrustningen per dag baserat på inköpspris eller leasingvillkor. Med hjälp av systemet kan man också beräkna hur mycket det kostar för ett objekt att ha ett verktyg per dag och hur mycket material som förbrukats under perioden. Ändamålet var att underlätta planeringen av logistiken bakom projektet, kunna se alla statistiska rapporter om projektets ekonomi och förbrukning samt snabbare kunna återföra oanvända verktyg till lagret för att inte belasta ett projektt i onödan.

Den tredje delen av uppdraget var att införa digitaliserad inventering för samtliga projektledare via en webbapplikation skriven med HTML5, där de ansvariga för ett projekt en gång per månad får en lista. Listan är en sammanställning av alla verktyg och all utrustning som ska finnas på objektet just det datumet enligt systemets register. Genom att öppna applikationen och pricka av vad som finns på objektet, samt vad som inte gör det och vad som återlämnats, kan man snabbt skapa en digital rapport om objektets status under tiden. Med hjälp av rapporten, kan logistikavdelningen korrigera lagersaldo och ekonomi för projektet samt få månatlig statistik.

Den fjärde delen av uppdraget var att uppfylla ett önskemål om att ha detaljerad överblick över Belstrojs hundratals anställda och även se de verktygen, de kläder och den utrustning som delats ut till arbetstagare från lagret. Syftet var att organisera lagret och inköp relaterade till personalen samt ha bättre överblick över förlorade inventarier och de ansvariga för förlusten.

Image

Utförande

Kunden kontaktade oss vintern 2012 och berättade om sina behov av att kunna effektivisera och digitalisera processer inom företaget för att sänka administrationskostnaderna och minska förlusterna . Det ansågs vara oorganiserad av kontrollen av verktyg och förflyttning.

Innan mötet, undersökte kunden de befintliga lösningar som fanns ute på marknaden vilket kunde inte kunde inte möta kundens behov till 100 %. Även var kostnaderna var för att anpassa existerande programvaror. Kundens önskemål var att börja med att skapa ett litet, men skräddarsytt affärssystem, som var riktat mot och anpassat för vad de behövde. För det, behövdes ett MVP-system där företaget först kunde testa konceptet utan att spendera större summor samt ha möjlighet att bygga vidare på systemet.

Resultaten från MVP-produkten var mycket bättre än förväntat. Sen dess, har systemet fått många nya funktioner och finesser som dagligen underlättar arbetet för hundratals av företagets anställda. Systemet har även koll på tiotusentals verktyg och maskiner.

Develit håller systemet ständigt uppdaterat, implementerar nya efterfrågade funktioner och ansvarar för drift och underhåll.

GDPR-säkrade lösningar

All vår utveckling och datahantering sker i enlighet med GDPR-lagen. Det betyder bland annat att all information sparas på våra servrar i Sverige. När vi inleder ett samarbete förbereder vi ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för att säkerställa att riktlinjer och regler följs.

Kontakta oss